ครบรอบ 30 ปีในการก่อตั้งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

1 มิถุนายน 2565 ครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้จัดพิธีสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี พิธีถวายสักการะที่หน้าบริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และสักการะองค์พระพิฆเนศประจำบริษัทฯ พร้อมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมหลักชัยให้กับบริษัทฯ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน โดยคุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา