บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
เราคือมืออาชีพด้านธุรกิจการผลิต และจำหน่ายโครงสร้างและ เสาโครงเหล็ก ด้วยประสบการณ์ ยาวนานมากว่า 20 ปี
DemcoPower Co.,ltd
We are experts in steel frame fabrication and leading hot-dip galvanized steel to the domestic market for more than 20 years.
บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
ทีมงานมืออาชีพที่มากประสบการณ์และ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสรรสร้างสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
Previous
Next

เด็มโก้ เพาเวอร์ ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และ สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสาโทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตันต่อปี

About-us

บริการให้คำปรึกษา

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ จะคอยข้อมูล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินนค้าและบริการของเรา

ทำไมต้องเลือกเรา

ทำไมต้องเลือกเรา?

6 เหตุผลที่ลูกค้าเลือกเรา

ภายใต้การพัฒนาที่กำลังเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การเลือกสรรทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้โครงการสำคัญประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวัง ด้วยการเลือกสรรและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัท เด็มโก้เพาเวอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจเสมอมา

วัสดุคุณภาพ

คัดสรรวัสดุคุณภาพตามความต้องการและให้ความสำคัญกับบริการดูแลโครงการสำคัญด้วยทีมงานคุณภาพ

ได้รับการรับรอง

การันตีด้วยโครงการคุณภาพจากหลายองค์กรชั้นนำ

ฝึกอบรมต่อเนื่อง

สายการผลิตและวิศวกรรมมีการพัฒนาต่อเนื่องให้ตอบรับกับการพัฒนาของทั้งภายในประเทศและระดับภูมิภาค

ดูแลใส่ใจลูกค้า

เชื่อถือได้ด้านความใส่ใจและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอขายทั้งก่อนและหลัง

ทีมงานคุณภาพ

ปรึกษาและให้บริการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

รับประกันความพอใจ

คุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโครงการเล็กและใหญ่อย่างต่อเนื่อง

บริการของ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและบริษัทชั้นนำให้ผลิตสินค้า และดูแล เพื่อเป็นการยืนยันว่า เราเป็นผู้นำด้านการผลิตเสาโครงเหล็กที่มีคุณภาพที่ลูกค้าไว้วางใจอยู่เสมอ

01.
02.
03.
04.
05.
06.

คณะกรรมการบริษัท

นายพงษ์ศักดิ์ สิริคุปต์

กรรมการอิสระ,กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายไพฑูรย์ กำชัย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายฉัตรชัย พืชพันธ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายสนับสนุนธุรกิจ

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ, รักษาการผู้ช่วยกรรมการสายการบริหารความเสี่ยง

ลูกค้าของเรา