เกี่ยวกับเรา

Company profile

ประวัติของเรา

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น เป็น 200 ล้านบาท ในปี 2558

บริษัทจัดตั้งขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานโครงเหล็ก เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง, สถานีไฟฟ้าย่อย, โครงเหล็กที่ใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโครงเหล็กอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มของการพัฒนาพลังงานของประเทศ

ปี พ.ศ. 2535

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท”

ปี พ.ศ. 2554

“บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 โดยเป็นบริษัทในเครือบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ที่ 1 ล้านบาท”

ปี พ.ศ. 2558

“บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้ขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท”

ปี พ.ศ. 2560

“บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด ได้รับการรับรองในการผลิตเสาสายส่งขนาด 500 kV จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และเพื่อตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการของตลาดธุรกิจโครงเหล็ก จึงเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สามารถผลิตงานสูงสุดถึง 15,000 ตันต่อปี”

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จํากัด

“บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 200 ล้านบาท ในปี 2558

“บริษัทจัดตั้งขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) และเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสำหรับงานโครงเหล็ก เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง, สถานีไฟฟ้าย่อย, โครงเหล็กที่ใช้สำหรับรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโครงเหล็กอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และแนวโน้มของการพัฒนาพลังงานของประเทศ”

เป็นบริษัทผู้ผลิตโครงเหล็กอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างชั้นนำ
สู่ตลาดภายในประเทศ

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลืตโครงสร้างเหล็ก

และการจัดการด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้

2. สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าด้วยการบริหารจัดการสินค้า

และบริการที่มีคุณภาพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

3. จัดหาสินค้า กลุ่เมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

พร้อมหาช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงได้ง่าย

4. ดำเนินธุกิจบนหลักการของการกำกับกิจการที่ดี

และมุ่งมั่นสัมฤมธิ์ที่ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทางบริษัทมีทีมช่างผู้ชำนาญการ มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ เชี่ยวชาญเฉพาะจึงสามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้า และบริการของเราได้เป็นอย่างดี เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สามารถสร้างความเชื่อมั่น และความประทับใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

เราให้บริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

โดยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการ และความชำนาญ