มาตรฐานและใบรับรอง

ใบรับรองคุณภาพ

เด็มโก้ เพาเวอร์ รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า รับจ้างผลิตโครงเหล็ก (งานที่จอดรถอัตโนมัติ) งานรับจ้างชุบสังกะสี และงานรับจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิต และจำหน่ายได้มีการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 14001 รวมถึงได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
  • มาตรฐานการชุบ ASTM A123 / ASTM A153
  • ใบรับรองสินค้าผลิตในประเทศไทย จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)