ครอบครัวเด็มโก้ จิตอาสา ฉลอง 30 ปี ก้าวไปด้วยกันอย่างภาคภูมิและยั่งยืน “DEMCO FAMILY TRIP 2565”

“DEMCO FAMILY TRIP 2565” ครอบครัวเด็มโก้ร่วมกันทำความสะอาดลานพระราชานุสาวรีย์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา แวะชมวัดเชิงท่า ที่เป็นสถานศึกษาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ และสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ปิดท้ายด้วยการเข้าชมพระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา