ธุรกิจของเรา

Previous
Next

ผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

บริษัทรับผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV), 230 กิโลโวลต์ (kV) และ 115 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งได้รับการรับรองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบและผลิตเสาสายส่งขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ (kV) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

Previous
Next

ผลิตโครงเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้า

ผลิตโครงเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบ และผลิตโครงเหล็กสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรืออุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เช่น BUS SECTION, CIRCUIT BREAKER, CURRENT TRANSFORMER, IVT, DISCONNECTING SWITCH และ อื่นๆ เพื่อรับแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งแรงสูง

Previous
Next

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คุรุภัณฑ์

บริษัทรับจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น คอนกรีต และอื่นๆ ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างในสถานีไฟฟ้าย่อย รับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เช่น เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (ป.ปลา), เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงและทางโค้ง, กราวด์ร็อด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ตามที่ได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้า

Previous
Next

ผลิตงานเหล็กชุบสังกะสี

บริษัทรับผลิตเหล็กชุบสังกะสี ด้วยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123 / A153 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการกัดกร่อนสนิม เพื่อยืดอายุการใช้งานของเหล็ก

Previous
Next

งานโครงสร้างเหล็ก

บริษัทรับออกแบบและผลิตโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญในการออกแบบพร้อมรับผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นโครงเหล็กสำหรับที่จอดรถอัตโนมัติ, Modular House, ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ, โครงสร้างอาคาร หรือโครงเหล็กอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

Previous
Next

รับเป็นที่ปรึกษาการออกแบบและการติดตั้งเสาโครงเหล็ก

บริษัทให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญด้านการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

กำลังพล

การบรรจุ

เครื่องจักร

ทีมงานคุณภาพ

เราให้บริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

โดยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการ และความชำนาญ