ติดต่อเรา

สนใจติดต่อ

ลูกค้าสามารถส่งข้อความหาเรา หรือติดต่อผ่านช่องทางต่างๆที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างดี

ส่งข้อความหาเรา

Contact Us
First
Last
วัน-เวลาทำงาน

จันทร์- ศุกร์. 08.00-17.00น.

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด

โทรสาร

(662) 9595915

โทรหาเรา

(662) 9595811-15

อีเมล์

info@demcopower.com

ที่ตั้งของเรา

59 หมู่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

โทรหาเรา

+66(36) 795570, (36)795655

โทรสาร

+66(36)795570 ต่อ 114

วัน-เวลาทำงาน

จันทร์- เสาร์. 08.00-17.00น.

อีเมล์

info@demcopower.com

ที่ตั้งของเรา

64 หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

ข้อมูลติดต่อ

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด (โรงงาน)

โทรหาเรา

+66 (36) 795570, (36) 795655

โทรสาร

+66 (36) 795570 ต่อ 114

วัน-เวลาทำงาน

จันทร์- เสาร์. 08.00-17.00น.

อีเมล์

info@demcopower.com

ที่ตั้งของเรา

64 หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170

ติดต่อเรา

ติดต่อฝ่ายขาย และการตลาด สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี

โรงงานจังหวัดลพบุรี

คุณธีรพัฒน์ ประสมสาสตร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณชัยมงคล ศิริลักษณ์
ผู้จัดการโรงงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิศ1

คุณณัฐณิชาช์ เนตรเจริญ
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออฟฟิศ2

คุณธีระเดช สิงหะ
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (รษ.)