ธุรกิจของเรา

บริษัทรับจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น คอนกรีต และอื่นๆ ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างในสถานีไฟฟ้าย่อย รับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เช่น เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (ป.ปลา), เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงและทางโค้ง, กราวด์ร็อด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ตามที่ได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้า
บริษัทให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญด้านการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ผลิตโครงเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบและผลิตโครงเหล็กสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
หรืออุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เช่น BUS SECTION, CIRCUIT BREAKER, CURRENT TRANSFORMER, VOLTAGE TRANSFORMER, DISCONNECTING SWITCH และ อื่นๆ เพื่อรับแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งแรงสูง
บริษัทรับผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV), 230 กิโลโวลต์ (kV) และ 115 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งได้รับการรับรองจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบและผลิตเสาสายส่งขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ (kV) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
บริษัทรับผลิตเหล็กชุบสังกะสี ด้วยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123 / A153 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการกัดกร่อนสนิม เพื่อยืดอายุการใช้งานของเหล็ก
งานโครงสร้างเหล็ก
บริษัทรับออกแบบและผลิตโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญในการออกแบบพร้อมรับผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นโครงเหล็กสำหรับที่จอดรถอัตโนมัติ, Modular House, ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ, โครงสร้างอาคาร หรือโครงเหล็กอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ ครุภัณฑ์

บริษัทรับจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น คอนกรีต และอื่นๆ ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างในสถานีไฟฟ้าย่อย รับผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ เช่น เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง (ป.ปลา), เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรงและทางโค้ง, กราวด์ร็อด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานไฟฟ้า และจำหน่ายอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย ตามที่ได้รับการยอมรับจากการไฟฟ้า

ที่ปรึกษาการออกแบบและติดตั้งเสาโครงเหล็ก

บริษัทให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญด้านการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ผลิตโครงเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อย

ผลิตโครงเหล็กสำหรับสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบและผลิตโครงเหล็กสำหรับใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)
หรืออุปกรณ์ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) เช่น BUS SECTION, CIRCUIT BREAKER, CURRENT TRANSFORMER, VOLTAGE TRANSFORMER, DISCONNECTING SWITCH และ อื่นๆ เพื่อรับแรงดันส่งต่อผ่านสายส่งแรงสูง

ผลิตเสาระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง

บริษัทรับผลิตเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาดแรงดัน 500 กิโลโวลต์ (kV), 230 กิโลโวลต์ (kV) และ 115 กิโลโวลต์ (kV) ซึ่งได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) รวมถึงออกแบบและผลิตเสาสายส่งขนาดแรงดัน 115 กิโลโวลต์ (kV) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ผลิตงานโครงเหล็ก / งานระบบจอดรถอัตโนมัติ

งานโครงสร้างเหล็ก

บริษัทรับออกแบบและผลิตโครงเหล็ก โดยทีมงานวิศวกรรมที่มีความชำนาญในการออกแบบพร้อมรับผลิตชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นโครงเหล็กสำหรับที่จอดรถอัตโนมัติ, Modular House, ป้ายโฆษณา เสาส่งสัญญาณ, โครงสร้างอาคาร หรือโครงเหล็กอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ

บริษัทรับผลิตเหล็กชุบสังกะสี ด้วยวิธีจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ตามมาตรฐานการชุบ ASTM A123 / A153 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการกัดกร่อนสนิม เพื่อยืดอายุการใช้งานของเหล็ก

กำลังคน

การบรรจุ

เครื่องจักร