ธุรกิจของเราประวัดิบริษัทติดต่อเราเด็มโก้ เพาเวอร์ ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และ สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสา โทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตันต่อปี
อ่านเพิ่มเติมRead Moreเด็มโก้ เพาเวอร์ ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และ สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสา โทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตันต่อปีเด็มโก้ เพาเวอร์ ผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และ สถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และงานด้านเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เสา โทรคมนาคม และเสาวิทยุสื่อสาร และเสาโครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Bill Board) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตเสาโครงเหล็ก 15,000 ตันต่อปีเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของผู้บริโภค โดยเพิ่มการผลิต
และจำหน่ายเสาโครงเหล็กที่มีคุณภาพ สำหรับงานสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
และระบบกระจายแรงดันไฟฟ้าแรงสูงพิเศษ
เด็มโก้ เพาเวอร์ รับออกแบบ ผลิต และจำหน่ายเสาโครงเหล็ก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งมีงานบางส่วนที่ต้องใช้เสาโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง/ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า รับจ้างผลิตโครงเหล็ก (งานที่จอดรถอัตโนมัติ) งานรับจ้างชุบสังกะสี และงานรับจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและติดตั้งเสาโครงเหล็ก โดยวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิต และจำหน่ายได้มีการรับรองคุณภาพ ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 9001 และ 14001 รวมถึงได้รับการรับรองสินค้า Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย