งานผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็ก

บริษัทผลิตและจำหน่ายเสาโครงเหล็กเพื่อใช้ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ ระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย และสถานีไฟฟ้าย่อย ...

อุปกรณ์ประกอบเสาโทรคมนาคม

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งเสาโทรคมนาคม โดยจัดเป็นชุดสำเร็จสำหรับประกอบเสาทั้งประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ...

อุปกรณ์ไฟฟ้า

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับระบบจำหน่าย ระบบสายส่ง และ สถานีไฟฟ้าย่อย รวมอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ...

อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง

เป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประเภท ปูน คอนกรีต สำเร็จรูป เหล็ก ก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ ...