255.ปรีฟอร์มเดทเอ็น THW-A 185,22KV SAC50 ตร.มม.(P119)