เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 2535 

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มต้นที่ 6 ล้านบาท การก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากกลุ่มวิศวกรระบบไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้า

 2554 

บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น ที่ 1 ล้านบาท

 2558 

เด็มโก้เพาเวอร์เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น200ล้านบาท

 2560 

ได้รับการยอมรับการผลิตเสาเหล็กสำหรับสายส่งขนาด 500 kV จาก กฟผ.

Demco Power

บริษัท ให้บริการครบวงจรสำหรับการออกแบบ การผลิต การชุบสังกะสี และ การขนส่ง