ร่วมงานกับเรา

Career

ผู้ช่วยผู้จัดการออกแบบเพื่อการผลิต

31 Oct ,2018

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ
 • ให้คำปรึกษาการทำงานแก่พนักงานเขียนแบบ
 • ช่วยงานผจก.ส่วนออกแบบเพื่อการผลิต

คุณสมบัติ

 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการทำงาน 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบ2 มิติ และ 3มิติ ได้

พนักงานขาย

31 Oct ,2018

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • หาข้อมูลประกวดราคาอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาต่างๆและประสานงานภายนอก

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์