ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา

โครงสร้างเหล็กสะพานรถไฟ

โครงสร้างเหล็กสะพานรถไฟ

เด็มโก้ เพาเวอร์รับดำเนินธุรกิจผลิต โครงเหล็กสะพานทางรถไฟ

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

เด็มโก้ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตโครงเหล็กเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์ และ 500 กิโลโวลต์ และได้รับการรับรองการผลิตเสาโครงสร้างเหล็กไฟฟ้าแรงสูงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สถานีไฟฟ้าย่อย

สถานีไฟฟ้าย่อย

สถานีไฟฟ้าย่อย

เด็มโก้ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตโครงเหล็ก สถานีไฟฟ้าย่อย และอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อยตั้งแต่ 69 กิโลโวลต์ 115 กิโลโวลต์ 230 กิโลโวลต์และ 500 กิโลโวลต์

เสาสื่อสารโทรคมนาคม

เสาสื่อสารโทรคมนาคม

เสาสื่อสารโทรคมนาคม

เด็มโก้ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิตเสาโทรคมนาคม ประเภท Guyed mass tower และ Self support tower ความสูงตามความต้องการของลูกค้าในการออกแบบการผลิตเสาโทรคมนาคม

โครงสร้างเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา

โครงสร้างเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา

โครงสร้างเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา

เด็มโก้ เพาเวอร์ รับดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิต โครงเหล็กสำหรับป้ายโฆษณา ตามความต้องการของลูกค้า

โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารทั่วไป

โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารทั่วไป

โครงสร้างเหล็กสำหรับอาคารทั่วไป

เด็มโก้ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจออกแบบและผลิต โครงเหล็กที่ใช้กิจการก่อสร้างทั่วไป แบบชุบสังกะสีและไม่ชุบสังกะสี เช่น โครงหลังคา ทางเดิน รั้ว โครงสร้างอาคาร

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ

เด็มโก้ เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจ จำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานทุกประเภท ซึ่งบริษัทเป็น ผู้จัดหารวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์ยึดจับหัวเสาซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิตให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของโครงการหรือผู้ได้รับคัดเลือกในโครงการ

บริการชุบสังกะสี

บริการชุบสังกะสี

บริการชุบสังกะสี

เด็มโก้ เพาเวอร์ ให้การบริชุบสังกะสีให้กับลูกค้าทั่วไป โดยต้องการนำผลิตภัณฑ์โครงเหล็ก มาชุบสังกะสีตามมาตรฐาน อเมริกัน ASTM A123

Certificate

Certificate