คุณพิสุทธิ์ รัตนวิลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”


วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าสู่ถนนนารายณ์มหาราชไปยังวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ปั่นตรงไปวนรอบศาลพระกาฬ วกกลับมายังถนนนารายณ์มหาราช ฝั่งขาเข้า และเมื่อถึงวงเวียนศรีสุริโยทัย ขบวนจักรยานได้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนคันคลองชลประทาน

เมื่อถึงจุดที่ 1 คือที่สำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 5 แสนตัวลงในคลองอนุศาสนนันท์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ขบวนจักรยานได้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านตลาดเสาธง

และพักที่จุดพักที่ 2 วัดโนนหัวช้าง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคณะ ได้เข้าสักการะพระพุทธโคตรคชมงคล พระประธานประจำอุโบสถ เพื่อความเป็นศิริมงคล

โดยจากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี รวมระยะทาง 33 กิโลเมตร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6,878 คน

ทั้งนี้ คุณพิสุทธิ์ รัตนวิลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย